Wat doen wij?

Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen. Door de kleinheid van de parochie kunnen we nauwelijks actief zijn op lokaal vlak. Het accent ligt dus op onze vieringen, de samenkomst na de vieringen, het onderhouden van onderling contact en openstaan voor allen die meer willen weten van ons kerkje.