14 juli 2024: Zondag na Pinksteren 10

Kelk en missaal voor de eucharistie

Eucharistie viering

De viering of dienst begint om 10.45 uur.